Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / Корпоративни / Нов раздел с актуална нормативна уредба в модулите с примерна документация за училища и детски градини

Нов раздел с актуална нормативна уредба в модулите с примерна документация за училища и детски градини

Екипът на отдел „Софтуерни решения за образованието“ на РААБЕ България съобщава, че надгражда модулите „Училищна документация“ и „Документация за детската градина“ с нов раздел, който съдържа актуална нормативна уредба в системата на предучилищното и училищното образование.

В новия раздел ще се публикуват и поддържат актуални закони, правилници, наредби, постановления, заповеди, инструкции, решения, конвенции, декларации и други нормативни документи, с които се работи в училищата и детските градини. За всеки един от документите е посочено към кой брой на Държавен вестник е актуален и е дадена възможност да бъде изтеглен в .doc или .pdf формат. Списъкът от нормативни документи ще се допълва периодично, а включените в библиотеката документи ще се актуализират при обнародване на промени в Държавен вестник.

Потребителите на модулите имат възможност чрез удобна тикет система да подадат запитване за нормативен документ, от който имат нужда, а към съответния момент не е включен в библиотеката.

Модулите „Училищна документация“ и „Документация за детската градина“ са уеб базирани решения, които позволяват администриране в електронна среда на най-често използваните документи в училищата и детските градини.

Благодарение на партньорството на РААБЕ България с АдминСофт Плюс, модулите са достъпни в електронната платформата АдминПлюс и интегрирани с Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование, което позволява автоматично зареждане на данните за образователната институцията и персонала на съответните места в примерните документи. Това улеснява потребителите на модула, защото спестява време и минимизира вероятността от допускане на грешки при ръчно въвеждане на информацията.