Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За директори / МОН с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

МОН с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

МОН с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

В секция „Проекти на документи“ в сайта на Министерството на образованието и науката е публикуван за обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Промените се налагат поради измененията в Закона за предучилищното и училищното образование, обнародвани в Държавен вестник бр. 11, от 02.02.2023 г., които позволяват валидирането на компетентности по реда на допълнителните държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и необходимостта резултатите от тях да бъдат отразени в съответните протоколи в документите за лицата, издържали успешно изпитите.

Проектът предвижда увеличаване броя на предметите за полагане на изпити за валидиране на компетентности по реда на допълнителните ДЗИ. Зрелостниците вече ще могат да се явят на изпити по информатика, предприемачество, музика, изобразително изкуство, а също така ще имат възможността да положат изпит върху дадено равнище, без значение дали са преминали през профилирана подготовка или не.

Промените ще приведат в съответствие и новите моменти от Глава пета „Признаване, приравняване и валидиране на резултати от обучението“ на ЗПУО.

С пълния текст на проекта може да се запознаете ТУК.

Бележки и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на МОН до 25.05.2023 г.