Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / Корпоративни / Успешна подготовка по математика и за НВО в 7. клас

Успешна подготовка по математика и за НВО в 7. клас

Остават само няколко месеца до провеждането на националното външно оценяване по математика, с което се цели установяване степента на постигнатите компетентности на учениците в края на 7. клас.

С помощта на най-новото помагало на РААБЕ България седмокласниците ще се подготвят успешно както за часа по математика, така и за НВО, като акцентът е поставен върху задачи, които се включват в първата част на теста.

Изданието съдържа 121 текстови задачи с включени отговори. За някои от задачите са представени подробни решения, като целта е да се покаже някакъв модел на решение, който да се следва при задачи от същия тип.
Съставени са от д-р Златина Шаркова – специалист в областта на методика на обучението по математика с богат практически опит, и са групирани в 5 теми:
  • Логически знания
  • Декартова координатна система
  • Диаграми
  • Изразяване в буквен вид на зависимости между величини
  • Вероятност на събития

Помагалото спомага за:

  • преодоляване на затруднения в обучението по математика;
  • развиване на математическа компетентност;
  • формиране на финансова и функционална грамотност;
  • развиване на когнитивни умения;
  • изграждане на междупредметни връзки.

Освен в часовете по математика изданието може да се използва и за самостоятелна работа.

Повече информация за изданието „121 текстови задачи за успешна подготовка по математика и за НВО в 7. клас“ може да намерите ТУК