Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / Корпоративни / Интеграция на софтуер „aSc Седмично разписание“ с електронния дневник на НЕИСПУО

Интеграция на софтуер „aSc Седмично разписание“ с електронния дневник на НЕИСПУО
До 15.01.2024 г. софтуерът се предлага с 50% отстъпка

Интеграция на софтуер „aSc Седмично разписание“ с електронния дневник на НЕИСПУО

От м. януари 2024 г. софтуер „aSc Седмично разписание“ е интегриран с електронния дневник на Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО). Това дава възможност на училищата, работещи с този електронен дневник, да заредят в него изготвеното с онлайн версията на софтуера седмично учебно разписание.

 

Наред с това на потребителите на софтуера е дадена възможност за:

  • бърз достъп до онлайн версията на софтуера през платформата АдминПлюс;
  • изпращане на актуални данни за предметите, учебните часове, паралелките, групите и учителите към онлайн версията на софтуера.

 

Предлаганата от РААБЕ България и АдминСофт Плюс лицензирана и преведена на български език версия на софтуер „aSc Седмично разписание“:

  • позволява прехвърляне на предмети, учебни часове, паралелки, групи и учители от НЕИСПУО;
  • предлага множество от функционалности, с които могат да се спазят нормативните изисквания за седмичните учебни разписания в България;
  • използва автоматичен генератор с възможност за тест и проверка на зададените условия и ограничения;
  • дава възможност за ръчно разместване на учебните часове;
  • осигурява различни варианти за разпечатване, експортиране и споделяне на готовото разписание;
  • позволява прехвърляне на готовото разписание в дневниците на АдминПлюс и НЕИСПУО.

 

До 15.01.2024 г. абонаментът за софтуер „aSc Седмично разписание“ за втория учебен срок на 2023/2024 учебна година се предлага с 50% отстъпка.

 

За повече информация на: www.asc.raabebg.com