Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / Добрите новини / ЦСОП ,,Д-р П. Берон“ стартира нов проект под надслов: „Роботите – приятели на човека“

ЦСОП ,,Д-р П. Берон“ стартира нов проект под надслов: „Роботите – приятели на човека“

добра новина

От 08.01.2024г. в център ,,Д-р П. Берон“ –  гр. Кърджали, стартира минипроекта: ,,Роботите – приятели на човека“, който е съвместна инициатива и сътрудничество с училищния психолог за осъществяване на образователни дейности с учениците от II, VII, IX и X клас. Инициативата ще се реализира до месец май и в нея е приложена програмата ,,Решения за бъдещето”, която е адаптирана и съобразена с образователните потребности, интереси и възможности на учениците.

Проектът е авторски и се планира, организира и финансира изцяло от собствени средства на ръководителите на проекта г-жа Пенка Христова (старши учител), г-жа Антония Николова (психолог) и родители на ученици.

Една от целите на проекта е да събуди интерес у учениците към науката и съвременните технологии. Темите по проекта се провеждат в смесена учебна среда и демонстрират на учениците как научният метод може да бъде приложен в ежедневието. Чрез интегриране на дейностите по STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – Наука, Технология, Инженерство, Математика) в учебните области на учениците се предоставят възможности за развитие на умения, необходими за адаптация в динамично развиващата се прагматична и технологична среда.

Дейностите с работната група развиват ключови умения като стабилна основа за успех в Центъра и реалния живот, творческо мислене, критичен анализ, работа в екип, математическа грамотност, инициатива и общуване. Ученето чрез правене на модели и конструкции на роботи-играчки развива личността на децата, създават собствени продукти и идеи, което води до придобиване на увереност при прилагането на знания в нови ситуации.

Споделено от: Пенка Ат. Христова – старши учител в ЦСОП ,,Д-р П. Берон“- гр. Кърджали