Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / Добрите новини / Деветокласници от ПГТКИ-София затвърждават знания в музея

Деветокласници от ПГТКИ-София затвърждават знания в музея

Деветокласници от ПГТКИ-София затвърждават знания в музея

Учениците от IX A клас на Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия-София посетиха Национален музей “Земята и хората”.

Придружени от класния си ръководител и учител по “География и икономика” – Кр. Стефанов, учениците станаха част от подробно представяне характера на музея и полезна беседа. Основната цел на занятието е гимназистите да затвърдят придобитите теоритични знания в класната стая, след като се докоснат на практика до кристалите, минералите и различните скъпоценни камъни, част от експозицията. Подобни дейности въздействат положително върху самочувствието на учениците, възпитават ценности и мотивират изследователския интерес.

Проведеното занятие не е единственото в класа. То е част от съвместно изготвената между учениците и класния ръководител програма за извънкласни дейности на паралелката, която следва да удовлетвори интересите на младежите през учебната 2022/2023 г. Част от предстоящите занятия предвиждат визити в други столични музеи, посещение на провеждащото се ежегодно през месец февруари изложение за туризъм “Ваканция & Спа”, както и много други дейности и инициативи.

Споделено от: Красимир Стефанов, учител в ПГТКИ-София