Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / Добрите новини / 68 СУ „Акад. Никола Обрешков“ беше домакин на партньорска среща по НП „Иновации в действие“

68 СУ „Акад. Никола Обрешков“ беше домакин на партньорска среща по НП „Иновации в действие“

68 СУ „Акад. Никола Обрешков“

В периода 26 – 28 април се проведе първа партньорска среща по НП „Иновации в действие“ 2023, организирана от 68. СУ „Академик Никола Обрешков“ – гр. София. Гостуващите училища бяха СУ „Цар Симеон Велики“ – гр. Видин, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Якоруда и ОУ „Васил Левски“ – с. Караджово.

На 26 април гостите бяха посрещнати в Актовата зала на 68. СУ „Академик Никола Обрешков“ с хляб и сол, съгласно стар български обичай. Директорката на 68. СУ, г-жа Румяна Парцова, ги приветства с „Добре дошли!“ и представи целите на програмата, които се фокусират върху създаването на мрежа от иновативни училища, както и на представителите на директорите и техните екипи. В рамките на срещата бяха представени добри практики, свързани с „Моето училище – 68. СУ“. Учениците от Якоруда също представиха своето училище. Г-жа Наджи Хаджиева и г-жа Десислава Костадинова разказаха за иновацията, която 68. СУ разработва вече трета поредна година – „Въвеждане на нов учебен предмет „Интерактивен графичен дизайн“ чрез ново учебно съдържание и програми“. Всички ученици – гости и домакини, участваха в състезателната игра „Няма време – реагирай бързо“, организирана от г-жа Деница Богданова. Първият ден завърши с дискусия между партньорите и разглеждане на STEM Центъра „Рене Декарт“ за природни науки, изследвания и иновации.

На 27 април в STEM Центъра „Рене Декарт“ за природни науки, изследвания и иновации, в зоната за информационни технологии, се проведе открит урок по „Интерактивен графичен дизайн“ с учениците от 6. клас. Гостите, включително ученици и учители, активно участваха и се забавляваха, създавайки дигитален продукт с помощта на Фотошоп.

В зоната за занимания по интереси, клубът „Дигитални творци“ от 5. клас представи STEM урок на тема „Здравето на човека. Човекът е това, с което се храни!“ с иновативни методи на преподаване, среда и съдържание. Учениците показаха умения в ученето чрез изследване, систематизиране и представяне на информация, комуникация на роден и чужд език, работа в екип, оценяване и самооценка.

В зоната за природни науки и лаборатория, гостите и домакините бяха разделени на отбори и се включиха в проекта „STEM яйце“. Всички се забавляваха!

Вторият ден от нашата партньорска среща приключи с представянето на нашата нова иновация – въвеждането на интегративния предмет „Природа и дигитален свят“.

На 28 април гостите на 68. СУ „Акад. Никола Обрешков“ бяха посрещнати в зоната за природни науки. Те бяха разделени на три групи и участваха в опит на тема „Рециклиране“ под наслов „Знания и креативност“. Учениците се състезаваха в три категории, като показаха своите знания, умения и креативност. Създадените от тях художествени продукти бяха запазени като спомен от гостуването.

В зоната за свободни дискусии и релакс на STEM Центъра по природни науки, изследвания и иновации „Рене Декарт“, учениците се срещнаха с участниците в Ателие–Клуб „Стъклопис“. Там те имаха възможност да развихрят въображението си и да нарисуват свои стъклописи.

Дейностите приключиха в зоната за презентации, където се води дискусия на тема „Редът в природата“. Ученици, учители и директори споделяха идеи и предложения, които после се обсъждаха.