Техники за насърчаване на креативното мислене в класната стая

65,00 лв.

Обучението е предназначено за: педагогически специалисти (училище)


Поръчай
Дата на провеждане: 20.05.2024 от 09:00 ч.
Краен срок за регистрация: 14.05.2024
Форма на провеждане: Уебинар
-
Кредити: Удостоверение с 1 квалификационен кредит
Програма на обучението:
09:00 ч.Начало
09:00 – 10:30 ч.Сесия 1  Креативно мислене – същност, положителни страни, предпоставки.
10:30 – 10:45 ч.Почивка
10:45 – 12:15 ч.Сесия 2  Защо и как да развиваме креативното мислене на учениците?
12:15 – 12:45 ч.Почивка
12:45 – 14:15 ч.Сесия 3  Креативното мислене и приложението му в обучението.
14:15 – 14:30 ч.Почивка
14:30 – 16:00 ч.Сесия 4  Методи и подходи за стимулиране на креативността на учениците. Креативно решаване на проблеми.
16:00 ч.Приключване на уебинара

Описание

Фокусът в обучението е креативното мислене, като много важна способност на хората да се адаптират по-успешно в динамичните промени и да развиват по различен начин своя потенциал.

В търсене на иновативни подходи за преподаване, педагозите могат да провокират и предразполагат учениците да развиват своето креативно мислене, предлагайки им нетипични задачи, свързани с изучавания материал.

Застъпени са теоретични постановки и практически модели за моделиране на образователна среда, насърчаваща творческото мислене на учениците за намиране на решения на нови, проблемни и непознати ситуации по нестандартен начин, като активно се включват в различни педагогически предизвикателства.

Защо да посетите това обучение:

  • ще се запознаете с иновативни методи за развитие на креативното мислене на учениците и повишаване на мотивацията им за самостоятелна дейност;
  • ще повишите знанията и педагогическите си умения за интерактивно преподаване в часовете и изграждане на позитивна образователна среда;
  • ще усвоите нови техники за привличане на интереса на учениците и по-мотивираното им ангажиране в обучителния процес.

 

Автор

  • Милена Тодорова

    Милена Тодорова е психолог, позитивен психотерапевт. Консултира деца, юноши и възрастни. Провежда тематични обучения на педагогически и други специалисти.

Филтър