STEM – прилагане на интердисциплинарен подход в детската градина/началното училище

70,00 лв.

Обучението е предназначено за: педагогически специалисти в училища и детски градини


Поръчай
Дата на провеждане: 16.03.2024 от 09:00 ч.
Краен срок за регистрация: 13.03.2024
Форма на провеждане: Уебинар
-
Кредити: Удостоверение с 1 квалификационен кредит
Програма на обучението:
09:00 ч.Начало
09:00 – 10:30 ч.Сесия 1  Същност на STEM/STEAM подхода
10:30 – 10:45 ч.Почивка
10:45 – 12:15 ч.Сесия 2  Методи за реализиране на STEM/STEAM обучение в детската градина/началното училище
12:15 – 12:45 ч.Почивка
12:45 – 14:15 ч.Сесия 3  Възможности за реализиране на интердисциплинарния подход при децата и учениците, ролята на учителя. Паралел между традиционното и STEM/STEAM обучението
14:15 – 14:30 ч.Почивка
14:30 – 16:00 ч.Сесия 4  Практически дейности за осъществяване на STEM/STEAM обучението в детската градина/началното училище
16:00 ч.Приключване на уебинара

Описание

Обучителната програма представя методически идеи, стратегии и дидактически технологии за прилагане на компетентностно ориентиран STE(А)M подход в обучението на деца от детските градини и ученици от началния етап. Участниците в обучението ще повишат знанията си за основните характеристики и възможностите за реализиране на интердисциплинарен подход в STE(А)M обучението. Ще повишат уменията си за дефиниране на учебни цели, ще научат как да свързват различни теми чрез творчески STEM дейности, базирани на реалния живот и конкретни преживявания и да реализират автентичен STE(А)M урок с цел повишаване ангажираността и мотивацията на децата и учениците в обучението.

Защо да посетите това обучение:

  • Ще повишите знанията си за същността и принципите на STEM/STEAM обучението като цялостен подход.
  • Ще придобиете нови компетентности за планиране и  реализиране на STEM/ STEAM обучение в детската градина и началния образователен етап като част от  всекидневната си работа.
  • Ще усъвършенствате уменията си за осъществяване на активни междупредметни връзки с цел развитие на творческото и критичното мислене при децата и учениците.
  • Ще  придобиете нови  умения за прилагане на конструктивни подходи на сътрудничество и работа в екип.

Автор

Допълнителна информация

Брой кредити

Удостоверение с 1 квалификационен кредит

Участие

Възможност за консултация и задаване на въпроси към лектора

Филтър