Методика за обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата – с фокус училище

65,00 лв.

Обучението е предназначено за: учители, които ще преподават Безопасност на движението по пътищата в училище


Поръчай
Дата на провеждане: 28.08.2024 от 09:00 ч.
Краен срок за регистрация: 23.08.2024
Форма на провеждане: Уебинар
-
Кредити: Удостоверение с 1 квалификационен кредит
Програма на обучението:
09:00 ч.Начало
09:00 – 10:30 ч.Сесия 1   Модул „Пътно-транспортни произшествия с ученици 1-12 клас и тяхната правна защита”.
10:30 – 10:45 ч.Почивка
10:45 – 12:15 ч.Сесия 2  Модул „Психо-физиологически особености на учениците като участници в пътното движение”.
12:15 – 12:45 ч.Почивка
12:45 – 14:15 ч.Сесия 3  Модул „Изграждане на система от цели на обучението по Безопасност на движението по пътищата в училище”.
14:15 – 14:30 ч.Почивка
14:30 – 16:00 ч.Сесия 4   Модул „Технология на обучението по Безопасност на движението по пътищата в училище”.
16:00 ч.Приключване на уебинара

Описание

Уебинарът включва запознаване със съвременните предпоставки за пътно-транспортните произшествия с участието на ученици в тях и начините за тяхното предотвратяване. Представят се принципите, методите, формите и средствата за подготовката на ученици от 1. до 12. клас по безопасност на движението по пътищата. Разглеждат се конкретни ситуации от ежедневието на децата и поведението им в тях.

Защо да посетите това обучение

Ще разширите необходимите теоретични знания и практически умения за разрешаване на проблема „безопасност“, трайно залегнал в системата на задължителните учебни часове в училищата. Актуалната значимост на обучението се свързва с потенциалното му бъдещо значение за учениците, с новите форми и програми, влезли в сила от 2018-2019 година за усвояване на знания и умения за самосъхранение, отговорност и дисциплина, за изграждане на етични взаимоотношения при движение по пътищата, за нова обществена култура по отношение на БДП. Учебно-познавателните дейности се фокусират върху придобиване на практически опит и лична безопасност на учениците, за адекватното им поведение като участници в движението в ежедневието им.

Автор

  • проф. д-р Росен Алексиев

    Проф. д-р Росен Алексиев притежава дългогодишен опит във ВУЗ като преподавател и заместник-декан по НХТД, качество на обучението и управление на проекти от Университетски фонд за научни изследвания.

    View all posts

Допълнителна информация

Брой кредити

Удостоверение с 1 квалификационен кредит

Участие

с възможност за консултация и задаване на въпроси към лектора

Филтър