Компютърното моделиране. Идеи, принципи, реализация (с фокус върху учебното съдържание за 3. клас)

65,00 лв.

Обучението е предназначено за: педагогически специалисти в начален етап.

 

Допълнително за всеки участник:

  • 3-месечен достъп до online обучение на платформата на РААБЕ България Компютърно моделиране за 3. клас. Среда за програмиране Скрач 3.0

Поръчай
Дата на провеждане: 29.08.2024 от 09:00 ч.
Краен срок за регистрация: 23.08.2024
Форма на провеждане: Уебинар
-
Кредити: Удостоверение с 1 квалификационен кредит
Програма на обучението:
09:00 ч.Начало
09:00 – 10:30 ч.Сесия 1  Работа с технологични средства за споделяне на знания – системи за дистанционно обучение и онлайн платформи за споделяне на знания.
10:30 – 10:45 ч.Почивка
10:45 – 12:15 ч.Сесия 2  Компютърно моделиране – същност и среди за визуално и блоково програмиране. Използването на компютърното моделиране в контекста на проектно-базираното обучение.
12:15 – 12:45 ч.Почивка
12:45 – 14:15 ч.Сесия 3  Конструиране на последователни и повтарящи се действия. Работа с текст и звук във визуални среди за програмиране. Създаване на анимиран проект.
14:15 – 14:30 ч.Почивка
14:30 – 16:00 ч.Сесия 4  Реализация на разклонени алгоритми във визуални среди за програмиране. Управление на програмируеми устройства. Създаване на образователни игри..
16:00 ч.Приключване на уебинара

Описание

Обучителната програма застъпва дейности, включени в учебната програма по предмета и е свързана с възможностите за изграждане на дигиталната грамотност на учениците чрез създаване на компютърни модели на познати обекти, процеси и явления и експериментиране с тях.

Акцент в обучението е подготовката на учителите за ролята им при изграждане у учениците на: дигитална идентичност; основни правила за работа в дигитална среда; комуникационни умения; логическо мислене и творчество.

В рамките на уебинара ще се разглеждат програмни среди, чрез които учениците ще създават свои интерактивни истории и анимации с цел развиване на умения по програмиране, умения на прецизност, аналитични способности и изчислителни умения.

Педагогическите специалисти ще се запознаят със същността на компютърното моделиране, формите и средствата за неговото реализиране.

 

Защо да посетите това обучение

В резултат от обучението участниците ще:

  • Повишат знанията си за принципите, моделите и начините на преподаване по предмета компютърно моделиране.
  • Използват подходящи средства и материали за обогатяване на образователния процес, свързан с компютърното моделиране.
  • Прилагат свободни ресурси за създаване на дигитално учебно съдържание по компютърно моделиране.

Автор

  • д-р Ангел Ангелов – Ачо

    Учител по информационни технологии и ръководител на STE(A)M център към СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен. Доктор по Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

    View all posts

Филтър