Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие семейство – образователна институция

65,00 лв.

Обучението е предназначено за: педагогически специалисти


Поръчай
Дата на провеждане: 29.06.2024 от 09:00 ч.
Краен срок за регистрация: 25.06.2024
Форма на провеждане: Уебинар
-
Кредити: Удостоверение с 1 квалификационен кредит
Програма на обучението:
09:00 ч.Начало
09:00 – 10:30 ч.Сесия 1  Общуването като процес. Начини за комуникация между учители – родители – деца и ученици
10:30 – 10:45 ч.Почивка
10:45 – 12:15 ч.Сесия 2  Ефективни стилове и стратегии при общуване с родители и други заинтересовани страни
12:15 – 12:45 ч.Почивка
12:45 – 14:15 ч.Сесия 3  Специфика на отношенията и спазване на определени правила при взаимодействието образователна институция – семейство
14:15 – 14:30 ч.Почивка
14:30 – 16:00 ч.Сесия 4  Ефективно общуване и модели на взаимоотношения между учители и родители
16:00 ч.Приключване на уебинара

Описание

Уебинарът ще постави фокус върху ефективната комуникация и взаимодействието между училището като образователна институция и семейството на детето. Съвременните родители все повече се нуждаят от професионалната помощ на педагога, за да бъдат подготвени при решаване на различни казуси и проблемни ситуации с децата им. В зависимост от ситуацията, в която родителят и учителят общуват, могат да се приложат различни техники на взаимодействие. Ще поговорим за формирането на умения за адекватна комуникация между родители – учители – деца. Ще акцентираме върху разработване и внедряване на различни форми и методи на взаимодействие между училището и семейството в практиката на училищните образователни институции, за да насърчим активното участие на родителите в психолого-педагогическата работа на училището.

Защо да посетите това обучение:

  • Ще повишите знанията си за ефективни стилове и стратегии за сътрудничество и комуникация с родителите.
  • Ще усъвършенствате уменията си за приобщаване на родителите, за постигане на образователните цели, с оглед увеличаване възможностите за положително въздействие върху децата и учениците.
  • Ще активирате и обогатите уменията си за постигане на благоприятен психо-емоционален климат в училище.

Автор

  • Даниела Червенакова

    Даниела Червенакова е психолог, консултант по когнитивно-поведенческа психотерапия и Схема терапия с редица специализации в областта на психичното здраве.

    View all posts

Допълнителна информация

Брой кредити

Удостоверение с 1 квалификационен кредит (изпратено по електронен път)

Участие

с възможност за консултация и задаване на въпроси към лектора

Филтър