Дизайн мислене: новаторски подход за повишаване на мотивацията за учене и постиженията на децата и учениците

65,00 лв.

Обучението е предназначено за: педагогически специалисти


Поръчай
Дата на провеждане: 30.03.2024 от 09:00 ч.
Краен срок за регистрация: 27.03.2024
Форма на провеждане: Уебинар
-
Кредити: Удостоверение с 1 квалификационен кредит
Програма на обучението:
09:00 ч.Начало
09:00 – 10:30 ч.Сесия 1  Същност и цели на подхода „дизайн мислене“.
Принципи на Дизайн мисленето. История на създаването и използването на подхода в образованието.
10:30 – 10:45 ч.Почивка
10:45 – 12:15 ч.Сесия 2  Етапи на прилагане на подхода „дизайн мислене“:  дефиниране същината на проблема, генериране на идеи, подбор и класификация на идеите, тестване и предлагане на иновативни решения.
12:15 – 12:45 ч.Почивка
12:45 – 14:15 ч.Сесия 3  Специфични техники на Дизайн мисленето за развитие на качествена образователна среда.
Възможности за използване на Дизайн мисленето в предучилищното и училищното образование.
14:15 – 14:30 ч.Почивка
14:30 – 16:00 ч.Сесия 4  Добри практики и примери за прилагане на подхода „дизайн мислене“.
16:00 ч.Приключване на уебинара

Описание

Обучителната програма е базирана на подхода „дизайн мислене“ – новаторски подход за формиране на умения у децата и учениците за генериране и създаване на идеи и креативно решаване на проблеми.
Дизайн мисленето е творчески процес, който позволява на педагогическите специалисти да изградят образователна среда, отговаряща в най-голяма степен на потребностите на децата и учениците, да повишат тяхната мотивация и постижения, да формират у тях онези умения и качества, които ще са им необходими за успешна реализация в бъдеще: високо чувство на емпатия, силна мотивация, работа в екип, ориентираност към търсене на повече от едно решение, желание за експериментиране, увереност и др.
В рамките на обучението се разглеждат принципите, целите и същността на подхода, като планираните практически дейности и задачи позволяват на участниците да преминат последователно през всички етапи на Дизайн мислене: проучване и дефиниране същината на проблема, генериране на идеи, подбор и класификация на идеите, тестване и предлагане на решения.

Защо да посетите това обучение

Обучението предоставя на педагогическите специалисти възможност:

  • да се запознаят с необходимите инструменти за успешно прилагане на Дизайн мислене в своята практика – да откриват, да интерпретират, да мислят креативно, да експериментират, да развиват идеите си;
  • да придобият знания за Дизайн мисленето като иновативен подход за формиране на умения у децата и учениците за генериране на идеи и креативно решаване на проблеми;
  • да повишат уменията си за изграждане на образователна среда, отговаряща на потребностите на децата и учениците, за мотивиране и изграждане у тях на умения за работа в екип.

Автор

  • Милена Тодорова

    Милена Тодорова е психолог, позитивен психотерапевт. Консултира деца, юноши и възрастни. Провежда тематични обучения на педагогически и други специалисти.

Допълнителна информация

Брой кредити

Удостоверение с 1 квалификационен кредит

Участие

с възможност за консултация и задаване на въпроси към лектора

Филтър