Кодекс на труда 2023 – нови моменти и практически съвети. Електронна трудова книжка – съдържание и особености

144,00 лв.

Обучението е предназначено за: директори и заместник-директори в училища, детски градини, счетоводители и ТРЗ специалисти в системата на средното образование


Поръчай
Дата на провеждане: 07.03.2024 от 09:00 ч.
Краен срок за регистрация: 04.03.2024
Форма на провеждане: Уебинар
потвърден
Кредити: Сертификат
Програма на обучението:
09:00 ч.Начало
09:00 – 10:30 ч.Сесия 1  Електронна трудова книжка – съдържание, особености. От кой момент влиза в сила, кой вписва данните в електронната трудова книжка, кой поддържа регистъра на трудовите книжки. Изчезват ли хартиените трудови книжки?
10:30 – 10:45 ч.Почивка
10:45 – 12:15 ч.Сесия 2  Съдържание на трудовите договори, в условията и в изпитателните срокове
12:15 – 12:45 ч.Почивка
12:45 – 14:15 ч.Сесия 3  Сключване и прекратяване на трудовите отношения по Кодекса на труда – особености и практически съвети
14:15 – 14:30 ч.Почивка
14:30 – 16:00 ч.Сесия 4  Обезщетения, дължими от работодателя при прекратяване на трудовия договор
16:00 ч.Приключване на уебинара

Описание

Обучителната програма има за цел да разшири и задълбочи знанията на директори, заместник-директори и ТРЗ специалисти по прилагане на трудовото законодателство.
Акцент в обучението е приемането на промените в Кодекса на труда от 26.09.2023 г. във връзка с електронната трудова книжка.
Ще бъдат разгледани промените в съдържанието на трудовите договори и в условията за полагане на допълнителен труд при друг работодател, както и промените в изпитателните срокове. Обръща се внимание и на специфични казуси по отношение на сключване и прекратяване на трудовите отношения и дължимите обезщетения, както и на новия вид отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст.
В рамките на обучението участниците ще получат практически съвети и ще коментират значими за тях казуси.

Защо да посетите това обучение?

  • Ще получите актуална и приложима в образователния сектор информация относно промените в Кодекса на труда.
  • Ще повишите умения си за прилагане на трудовото законодателство във Вашата институция, отговарящи напълно на нормативните изисквания.
  • Ще имате възможност да обсъждате конкретни примери, да задавате специфични за Вас въпроси, да получите компетентен отговор и практически съвети.

Автор

  • Величка Микова

    Величка Микова е експерт юрист, специалист в областта на трудовото право. Дългогодишен автор на статии и публикации, свързани с промените в материята на трудовото законодателство.

Филтър