НОВО

USB „Здравословни и безопасни условия на труд“ – за училища

66,00 лв.

Всичко за организирането на здравословни и безопасни условия на труд в училище

Съобразени с изискванията на нормативната уредба
С необходимите реквизити и нормативни основания
В удобен за редактиране и ползване формат
ISBN: 978-619-256-085-0   Година: 2024
Формат: USB флаш памет

*Не се предлага за безплатно разглеждане

Описание

Като работодател, директорът има отговорността да следи промените в нормативната уредба, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в институцията, както и да гарантира своевременното им прилагане.

В подкрепа на директорите предлагаме актуални примерни документи, свързани с:

 • учредяване на комитети и групи по условия на труд;
 • изготвяне на правила, вкл. и на физиологичен режим на труд и почивка;
 • оценка на риска с оглед организиране на превенция и защитата от професионалните рискове;
 • осигуряване на работно/униформено облекло и осигуряване на лични предпазни средства при извършването на работа, свързана с риск за здравето и безопасността;
 • обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина;
 • организиране и провеждане на периодично обучение или инструктаж;
 • създаване и поддържане на регистър за отчитане на трудовите злополуки и др.

Автор

Допълнителна информация

Категория

USB и CD

По Вид

Нормативни

Институция

Училище

Предназначено за

Директори и зам.-директори

Допълнителна информация

Автор на документите: Теодора Дичева Теодора Дичева е завършила Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1995 година. От 1998 година в продължение на малко над 20 години е работила в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, като през последните десет години е била директор на правната дирекция на Инспекцията по труда. Към настоящия момен е консултант в областта на трудовото законодателство, с акцент – практичеси аспекти в прилагането на трудовото законодателство, права и задължения на страните по трудовото правоотношение и правомощия на контролните органи на Инспекцията по труда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Заместник изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България. Автор е на многобройни публикации, книги и коментари на теми в трудовото законодателство и здравословните и безопасни условия на труд и е един от утвърдените лектори в тези области.

Съдържание

 1. Общо събрание на персонала в институцията
 2. Комитети и групи по условия на труд (КУТ/ГУТ)
 3. Оценка на риска
 4.  Служба по трудова медицина
 5. Документи за осигуряване на ЗБУТ
 6.  Заповеди за дейности по осигуряване на ЗБУТ
 7. Инструкции за безопасна работа
 8.  Инструктажи на персонала по ЗБУТ
 9. Препоръки и характеристики на работник/служител
 10.  Трудови злополуки
 11. Трудоустрояване
 12. Синдикални органи и членове
 13.  Предварителна закрила
 14. Дисциплинарно наказание

Общи условия

 • USB флаш паметта не се предлага за безплатно разглеждане.
 • Условия на плащане: USB флаш паметта се предлага за закупуване с опция за плащане „Наложен платеж – Пощенски паричен превод“ или плащане по банков път по предварително изпратена проформа фактура.
 • Съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 50, т. 2 от ЗЗП, Вие може да се възползвате от правото си на отказ от покупката в срок 14 дни, считано от датата на получаването ѝ, и да я върнете на адреса на издателството.
 • Цената на USB флаш паметта е крайна и включва ДДС.
 • При поръчка към цената на USB флаш паметта се начислява такса обработка и доставка в размер на 6 (шест) лева с ДДС. РААБЕ си запазва правото да прави промени в цените за доставка според измененията в цените на куриерските услуги, които имат действие занапред.
 • Поръчвайки USB флаш памет, Вие се съгласявате с нашите Общи условия за продажба на издания.

Филтър