ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОРЪЧКА – 2024 г.

USB „Стратегия за развитие на училището“ – 2024 г.

66,00 лв.

Варианти на стратегия за развитие според вида на училището, планове, насоки за работа, доклади, отчети и др. – 2024 г.

Насоки за разработване
Примерни варианти на стратегия
Планове за действие и финансиране
ISBN: 978-619-256-057-7   Год. на изд.: 2024
Формат: USB флаш памет

*Не се предлага за безплатно разглеждане

Описание

Като работодател, директорът има отговорността да следи промените в нормативната уредба, да осигури и гарантира своевременното им прилагане.

В подкрепа на директорите на институции предлагаме допълнени и актуализирани за 2024 г. примерни документи, свързани с:

 • Разработване/актуализиране и обсъждане на стратегия за развитие на училище, приемането от педагогическия съвет и утвърждаването ѝ;
 • варианти на стратегия за развитието на училището;
 • план за действие и финансиране и отчет за изпълнението.

Автор

Допълнителна информация

Предназначено за

Директори и зам.-директори, Счетоводители

Институция

Училище

Категория

USB и CD

По Вид

Нормативни

Допълнителна информация

Примерни документи (актуализирани и допълнени, както и нови):
 • Стратегия за развитие на училище
 • План за действие и финансиране
 • Отчет за изпълнението им (насоки за работа, писма, покани, планове, доклади, заповеди, варианти на стратегия за развитие, отчет и др.)
 • Оценка на дейностите (анкети, карти, въпросници)

Съдържание

1. Подготвителен етап: Насоки за разработване на стратегия за развитие на училището Форма и карти за оценка на средата Примерни писма, покани, заповеди   2. Приемане и утвърждаване на стратегия за развитие на училището: Рамка за изготвяне на стратегия Примерни стратегии за развитие на училище (според вида на училището) Примерен план за действие и финансиране Протоколи от заседание на педагогически съвет Писма до обществения съвет за одобрение Заповеди   3.  Отчет за изпълнение Доклад до педагогическия съвет и искане от обществения съвет за приемане на ежегодния отчет по изпълнение на стратегията Отчет по изпълнението Протокол от заседание на педагогическия съвет   4. Оценка на дейностите Анкети, карти, въпросници   Актуална към ДВ, бр. 37, от 26.04.2024 г. нормативна уредба

Общи условия

 • USB флаш паметта не се предлага за безплатно разглеждане.
 • Условия на плащане: USB флаш паметта се предлага за закупуване с опция за плащане „Наложен платеж – Пощенски паричен превод“ или плащане по банков път, като ще бъде изпратена с оригинална данъчна фактура.
 • Съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 50, т. 2 от ЗЗП, Вие може да се възползвате от правото си на отказ от покупката в срок 14 дни, считано от датата на получаването ѝ, и да я върнете на адреса на издателството.
 • Цената на USB флаш паметта е крайна и включва ДДС.
 • При поръчка към цената на USB флаш паметта се начислява такса обработка и доставка в размер на 6 (шест) лева с ДДС. РААБЕ си запазва правото да прави промени в цените за доставка според измененията в цените на куриерските услуги, които имат действие занапред.
 • Поръчвайки USB флаш памет, Вие се съгласявате с нашите Общи условия за продажба на издания.

Филтър


Актуално