Приобщаващо образование

324,00 лв.

За организиране на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие

15-дневно безплатно разглеждане
Aбонамент с 2 актуализации
Над 250 примерни документа
Брой страници: 1282     ISSN: 2535-0404
Формат: B5 + електронен носител 
* Цената на наръчника включва изданието и абонамент за 2 последващи актуализации  * - задължителни полета

  Описание

  Този тематичен практически наръчник разглежда в детайли Наредбата за приобщаващото образование и поставя на фокус организирането и предоставянето на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на ниво училище. Наръчник ще Ви подкрепи с примери, идеи, казуси за:

  • превенция на обучителни затруднения
  • преодоляване на проблемното поведение и превенция на тормоза и насилието
  • оценка на индивидуалните потребности
  • работа с деца и ученици със СОП, изготвяне на индивидуални учебни планове и програми
  • организиране и документиране дейността на ЕПЛР и др.

  Вижте примерни страници от изданието под изображението на наръчника.

  Автор

  Допълнителна информация

  Предназначено за

  Директори и зам.-директори, Психолози и педагогически съветници, Ресурсни учители и логопеди

  Институция

  Училище, ЦПЛР, ЦСОП

  Категория

  Наръчници с подменяеми страници

  По Вид

  Нормативни

  Допълнителна информация

  Практически наръчник „Приобщаващо образование“ ще Ви осигури всичко необходимо за организиране на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците, съобразно Наредбата за приобщаващото образование, включително и за организацията на допълнителното обучение. Структуриран в 4 раздела, наръчникът ще Ви предложи: ✓ Експертен коментар на Наредбата за приобщаващото образование ✓ Насоки, съвети и примерни документи за осигуряване на обща подкрепа на учениците в това число:
  • превенция на обучителни затруднения;
  • преодоляване на проблемното поведение и превенция на тормоза и насилието;
  • организация и провеждане на заниманията по интереси;
  • осигуряване на морални и материални награди на учениците.
  ✓ Насоки, съвети и примерни документи за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие в това число:
  • оценка на индивидуалните потребности;
  • работа с деца и ученици със СОП, изготвяне на индивидуални учебни планове и програми;
  • функции и дейност на Екипа за подкрепа за личностно развитие;
  • изготвяне на планове за подкрепа, работа по конкретен случай;
  • работа с ученици с изявени дарби и др.
  С изданието получавате и електронен носител с всички включени в него примерни документи, готови за директно попълване и разпечатване:
  • множество заповеди, съдържащи всички необходими реквизити и актуални нормативни основания;
  • примерни доклади, протоколи, заявления;
  • примерни въпросници и анкетни карти;
  • множество казуси и примери от практиката.
  Поръчайте наръчника за 15-дневно безплатно разглеждане и се уверете в предимствата, които ще Ви донесе!

  Общи условия

  • Наръчникът се предлага за 15-дневно безплатно разглеждане.
  • Посочената цена включва изданието и абонамент за 2 последващи актуализации.
  • Компактдискът към наръчника се изпраща след неговото заплащане и не се предлага за безплатно разглеждане.
  • В случай че изданието отговори на Вашите очаквания, заплащането се извършва с наложен платеж или по банков път по получената с изданието фактура.
  • За повече информация за абонамента и условията за връщане вижте Общи условия за продажба на издания на РААБЕ България.

  Филтър


  Актуално