НОВО

Справяне с предизвикателно поведение и агресивни прояви при децата

24,00 лв.

Практическа компетентност, стратегии и модели на действие при агресивното поведение

Анализ на причините и факторите, обуславящи предизвикателното поведение
Възможни подходи за превенция
Автори: Даниела Тасевска
Брой страници: 208     ISBN: 978-619-256-062-1
Формат: А5, мека корица     Година: 2023 

Описание

Практическа компетентност, стратегии и модели на действие

Съдържанието на изданието е социално ангажирано, изцяло ориентирано в подкрепа на педагогически специалисти и родители, и предлага анализ на причините и факторите, обуславящи предизвикателното и агресивното поведение при деца и ученици. Този анализ представлява и обяснителен модел за възможните подходи за превенция на проявите на агресия в училищна възраст.

Книгата е полезна и заради разработения образователен подход за формиране на умения за ненасилие в контекста на условията в образователните институции – детска градина и училище, който включва богат набор от практикуми с:

  • насоки за учителя и указания за организиране на дейностите;
  • препоръчително времетраене;
  • ролеви игри, работа по двойки, в малки групи или индивидуално, както и интересни карти, въпросници и анкети за практическа работа с деца и ученици.

Автор

Допълнителна информация

Институция

Детска градина, Училище, ЦПЛР, ЦСОП

По Вид

Методически насоки, Комуникация и сътрудничество

Предназначено за

Директори и зам.-директори, Учители, Психолози и педагогически съветници

Категория

Книги

Допълнителна информация

Пряка отговорност на педагогическите специалисти и на родителите е прилагането на подходи за превенция на агресивните прояви и за подкрепа на просоциалната поведенческа перспектива при развитието на личността в етапа на детството.

В книгата агресивността на децата и учениците се представя през психодинамичния подход, като се разкрива пряката зависимост на агресивното поведение от преживяванията на страх и гняв в етапа на детството.

В изданието се разглеждат причините за насилието и агресивните прояви на деца и ученици, предлагат се съвети за справяне с детската агресия, презентира се и образователна технология на психосоциална лаборатория за превенция на агресията и насилието в предучилищна и училищна възраст.

Автор

Съдържание

Послание към читателите

А. СЪЩНОСТ НА ПРОСОЦИАЛНАТА ПОВЕДЕНЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА ПРИ РАЗВИТИЕТО НА ЛИЧНОСТТА В ЕТАПА НА ДЕТСТВОТО
А.1. Роля на семейството в процеса на социализация на детето
А.1.1. Семейството като първа отношенческа система на детето
А.1.2. Смисъл на родителските намеси за стимулиране на просоциалната поведенческа перспектива при развитието на личността в етапа на детството
А.1.3. Значение на емпатийното родителско откликване при преживяването на междуличностни конфликти в семейната среда

Б. АГРЕСИЯТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Б.1. Агресията в природата на детето
Б.1.1. От какво произтича агресивното поведение в предучилищната възраст
Б.1.2. Кое поддържа агресията при децата?
Б.1.3. Кои са мотивите, предизвикващи агресивно поведение?
Б.1.4. Кои са формите на агресивното поведение в предучилищна възраст?

В. АНТИАГРЕСИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
В.1. Ограничаване и намаляване на агресивните прояви
В.1.1. Как се управлява гневът и се постига контрол на агресивното поведение
В.1.2. Как децата тълкуват емоционалните преживявания на другите хора (връстници и възрастни)?
В.1.3. Как с емпатийно присъствие детският учител може да се справи с редуцира агресивните прояви на детето?
В.1.4. Как учители и родители могат да работят съвместно за справяне с детската агресия?

Г. ПСИХОСОЦИАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Г.1. Философия на обучението в неагресия и ненасилие
Г.2. Насоки за предварителна подготовка за провеждане на практикумите в психосоциалната лаборатория в училище
Г.3. Факти за насилието като проблем в България
Г.4. Практикуми
Г.4.1. Практикум I – Аз и насилието
Г.4.2. Практикум II – Насилието в семейството
Г.4.3. Практикум III – Насилието в училището
Г.4.4. Практикум IV – Насилие и масмедийна среда
Г.4.5. Практикум V – Любов и насилие

ЕДИН ФИНАЛ ЗА НОВО НАЧАЛО

ПРИЛОЖЕНИЕ: Примерни игри за превенция и редуциране на агресивните прояви

Автор

Общи условия

  • Условия на плащане: изданието се предлага за закупуване с опция за плащане „Наложен платеж – Пощенски паричен превод“ или плащане по банков път по предварително издадена проформа фактура.
  • Съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 50, т. 2 от ЗЗП, Вие може да се възползвате от правото си на отказ от покупката в срок 14 дни, считано от датата на получаването ѝ, и да я върнете на адреса на издателството.
  • Цената на изданието е крайна и включва ДДС.
  • При поръчка към цената на изданието се начислява такса обработка и доставка в размер на 6 (шест) лева с ДДС. РААБЕ си запазва правото да прави промени в цените за доставка според измененията в цените на куриерските услуги, които имат действие занапред.
  • Поръчвайки издание, Вие се съгласявате с нашите Общи условия за продажба на издания.

Автор

Филтър