Позитивна образователна среда

48,00 лв.

Дейности по превенция и интервенция на тормоза и насилието и преодоляване на проблемното поведение

Систематизирана информация за видовете агресия, тормоз и насилие
Мерки и дейности за изграждане на позитивна образователна среда
Автори: Иван Пейчев, Стефанка Томчева, Гергана Крумова
Брой страници: 260     ISBN: 978-619-7315-14-1
Формат: А5, мека корица + CD    Година: 2021 

 

Код: 20600000 Категории: , Етикет:

Описание

Изданието включва коментар на нормативната уредба с фокус върху политиките за утвърждаването на позитивна образователна среда чрез противодействие на проблемното поведение, тормоза и насилието. Предложени са примерни документи за документиране на осъществените дейности във връзка с превенцията и интервенцията на тормоза и насилието на ниво институция и на ниво група/клас, както и множество дейности и упражнения за превенция.

Вижте примерни страници и пълно съдържание на изданието под изображението.

Автор

Допълнителна информация

Предназначено за

Директори и зам.-директори, Учители, Психолози и педагогически съветници

Институция

Училище

Категория

Книги

По Вид

Нормативни, Методически насоки, Комуникация и сътрудничество

По тип

1. – 4. клас, 5. – 7. клас, 8. – 12. клас

Допълнителна информация

Законът за предучилищното и училищното образование регламентира задължението на образователните институции самостоятелно да разработват и прилагат цялостни политики за изграждане на позитивен организационен климат и за утвърждаване на позитивна дисциплина. Основен принцип при изграждането на институционалната политика за противодействие на тормоза и насилието е прилагането на цялостен подход, полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и насилието и създаване на по-сигурна среда в образователната институция. Изданието съдържа:
  • Систематизирана информация за видовете агресия, тормоз и насилие с оглед обучение на ученици, педагогически специалисти и непедагогически персонал
  • Разработване на система от мерки за изграждане на сигурна образователна среда: сформиране и функции на координационния съвет; стъпки за оценка на ситуацията: обсъждане, анкети, анализ
  • Дейности по превенция на тормоза и насилието и преодоляване на проблемното поведение на ниво образователна институция и на ниво група/клас (варианти на Етичен кодекс на училищната общност, правила за поведение и др.)
  • Дейности за интервенция на тормоза и насилието и преодоляване на проблемното поведение на ниво образователна институция и на ниво група/клас (дневник за описване на случаи на тормоз и насилие, насочване към услуги, примерна структура годишен доклад до директора и др.)
Компактдискът към изданието съдържа нормативна уредба и примерни образци на документи, готови за директно попълване и разпечатване.

Общи условия

  • Изданието не се предлага за безплатно разглеждане.
  • Условия на плащане: изданието се предлага за закупуване с опция за плащане „Наложен платеж – Пощенски паричен превод“ или плащане по банков път по предварително издадена проформа фактура.
  • Съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 50, т. 2 от ЗЗП, Вие може да се възползвате от правото си на отказ от покупката в срок 14 дни, считано от датата на получаването ѝ, и да я върнете на адреса на издателството.
  • Цената на изданието е крайна и включва ДДС.
  • При поръчка към цената на изданието се начислява такса обработка и доставка в размер на 6 (шест) лева с ДДС. РААБЕ си запазва правото да прави промени в цените за доставка според измененията в цените на куриерските услуги, които имат действие занапред.
  • Поръчвайки издание, Вие се съгласявате с нашите Общи условия за продажба на издания.

Филтър


Актуално