Форми на обучение в училищното образование

66,00 лв.

Организация на формите на обучение

Процедури, примери, документи
Организация на формите на обучение
Автори: Иван Панайотов
Брой страници: 224    ISBN: 978-619-256-086-7
Формат: А5, мека корица + USB флаш карта     Година: 2024

 Продуктът участва в кампания „Лятото е ТУК с подаръци от РААБЕ!“ Само в периода 15.07 – 12.08.24 г. при поръчки на издания на обща стойност над 60.00 лв. ще получите подарък. Научете повече ТУК

Описание

Многообразието от форми на обучение, регламентирани в Закона за предучилищното и училищното образование, подпомага реализирането на мерките в изброените области на въздействие, като създава условия за успешно включване в образователната система на всеки български гражданин и предоставя възможности за учене през целия живот.

Изданието е с практическа насоченост и включва:

  • процедури за организиране на различните форми на обучение в училищното образование;
  • примери със споделен опит за възможни решения и избор на най-подходящата форма на обучение, както и организирането ѝ за конкретен ученик;
  • набор от над 100 примерни документа за различните форми на обучение.

Автор

Допълнителна информация

Категория

Книги

Институция

Училище

По Вид

Нормативни, Методически насоки

Предназначено за

Директори и зам.-директори, Учители, Ресурсни учители и логопеди

Допълнителна информация

Осъществяването на обучение в различни форми е сред нелеките предизвикателства в българското училище. Изборът и приемането на подходящите форми на обучение следва да са съобразени с мисията и визията на училището за подкрепа на учениците и с оглед повишаване качеството на образованието. Именно ученето „на различни скорости“ позволява институцията да се развива като гъвкава система, способна да удовлетворява и по-специфичните потребности от образование.

Съдържание

ВЪВЕДЕНИЕ I. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ – ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Форми на обучение – видове и същност 2. Избор на форми на обучение 3. Организация на обучението 4. Оценяване – текущи оценки и изпити 4.1. Същност на оценяването 4.2. Текущо оценяване 4.3. Срочни, годишни и окончателни оценки 4.4. Изпити II. ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 1. Същност на дневната форма на обучение 2. Организация на образователния процес в дневна форма на обучение III. ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 1. Организация на обучението 2. Учебен план 3. Документация IV. ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 1. Характеристика на обучението в задочна форма 2. Организация на обучението V. ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 1. Същност и специфики в организацията на обучението 1.1. Организация на обучението 1.2. Индивидуален учебен план 2. Документация при индивидуалната форма на обучение VI. САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 1. Обхват на самостоятелната форма на обучение 2. Организация на самостоятелната форма на обучение за ученици в задължителна училищна възраст по желание на ученика/родителя 3. Организация на обучението в самостоятелна форма 4. Документация при самостоятелната форма на обучение VII. ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 1. Необходими условия за организиране на дистанционна форма на обучение 2. Ред за определяне на училища, които да организират и провеждат дистанционна форма на обучение 3. Предназначение на дистанционната форма 4. Организация на обучението в дистанционна форма 5. Документация при дистанционна форма на обучение VIII. ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА 1. Специфика и организация на обучението от разстояние в електронна среда 1.1. Обучение от разстояние в електронна среда като иновация 1.2. Обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни 1.3. Обучение от разстояние в електронна среда за повече от 30 учебни дни 2. Синхронно и несинхронно обучение в електронна среда 2.1. Учебно време в дистанционните учебни часове 2.2. Продължителност на дистанционен учебен час 2.3. Дневно и седмично разписание 3. Процедура за преминаване от присъствено обучение в обучение от разстояние в електронна среда IХ. КОМБИНИРАНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 1. Характеристика и обхват на комбинираната форма на обучение 2. Организация на обучението в комбинирана форма 2.1. Комбинирана форма на обучение за ученици със специални образователни потребности 2.2. Комбинирана форма на обучение за ученици с изявени дарби 2.3. Комбинирана форма на обучение при преместване на ученици 3. Документация при комбинирана форма на обучение X. ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА (ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ) 1. Правна рамка 2. Условия и ред за провеждане на обучението чрез работа (дуална система на обучение) 3. Задължение на участниците 3.1. Изисквания, на които следва да отговарят работодателите 3.2. Задължения на работодателя 3.3. Задължения на обучаващата институция 3.4. Задължения на обучаваните 4. Кадрово обезпечаване на обучението чрез работа (дуална система на обучение) 4.1. Учител-методик или учител по професионална подготовка 4.2. Наставник 4.3. Обучаван 5. Организация на обучението чрез работа (дуална система на обучение) 5.1. Обучение чрез работа (дуална система на обучение) в училищата 5.2. Документиране на дейностите по време на практическото обучение 6. Оценяване на резултатите при обучението чрез работа (дуална система на обучение) ХI. ПРОМЯНА НА ФОРМАТА НА ОБУЧЕНИЕ 1. Нормативни възможности за промяна на формата на обучение 2. Споделено от практиката 2.1. Промяна от дневна в индивидуална форма на обучение 2.2. Промяна от дневна в индивидуална форма на обучение за ученик, който по семейни причини желае да завърши в други срокове обучението си 2.3. Промяна формата на обучение от индивидуална към обучение от разстояние в електронна среда 2.4. Промяна от дневна в самостоятелна форма на обучение 2.5. Организация на обучението в самостоятелна форма за ученик, който по семейни причини желае да завърши в други срокове обучението си за един или повече класове 2.6. Промяна формата на обучение по препоръка на екипа за подкрепа за личностно развитие за преминаване на ученик към обучение в неприсъствена форма 2.7. Промяна формата на обучение на ученик със специални образователни потребности 2.8. Промяна формата на обучение на ученик с изявени дарби ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Общи условия

  • Условия на плащане: изданието се предлага за закупуване с опция за плащане „Наложен платеж – Пощенски паричен превод“ или плащане по банков път по предварително издадена проформа фактура.
  • Съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 50, т. 2 от ЗЗП, Вие може да се възползвате от правото си на отказ от покупката в срок 14 дни, считано от датата на получаването ѝ, и да я върнете на адреса на издателството.
  • Цената на изданието е крайна и включва ДДС.
  • При поръчка към цената на изданието се начислява такса обработка и доставка в размер на 6 (шест) лева с ДДС. РААБЕ си запазва правото да прави промени в цените за доставка според измененията в цените на куриерските услуги, които имат действие занапред.
  • Поръчвайки издание, Вие се съгласявате с нашите Общи условия за продажба на издания.

Филтър