ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОРЪЧКА

Единен електронен трудов запис и регистър на заетостта

66,00 лв.

Регистър на заетостта и единен електронен трудов запис вместо хартиена трудова книжка

Процедури, правила, документи
Регистър на заетостта и единен електронен трудов запис
Автор на експертния коментар: Величка Микова
Брой страници:    ISBN: 978-619-256-088-1
Формат: А5, мека корица    Година: 2024 

 

Описание

През месец октомври 2023 г. настъпиха промени в Кодекса на труда, с които се установява нова форма за съхранение на информацията за трудовата дейност на работещите чрез замяната на хартиената трудова книжка с единен електронен трудов запис и създаването на електронен регистър на заетостта. За целта в Заключителните разпоредби на Кодекса на труда законодателят e предвидил приемане на Наредба за реда и данните, необходими за извършване на вписване в регистъра на заетостта и изграждане на регистър на заетостта.

Автор

Допълнителна информация

Категория

Книги

Институция

Детска градина, Училище, ЦПЛР, ЦСОП

Предназначено за

Директори и зам.-директори, Счетоводители

По Вид

Нормативни, Методически насоки

Допълнителна информация

Книгата „Единен електронен трудов запис и регистър на заетостта“ предлага:
 • същност и съдържание на регистъра на заетостта за вписване на единните електронни трудови записи на работниците и служителите;
 • дефиниция за електронен трудов запис, вписване на данни в единния електронен трудов запис (кой го подава, как, кога, съдържание);
 • контрол и действия при констатация на несъответствие между данни и реални условия по трудовото правоотношение;
 • внасяне на корекции в електронния трудов запис (кой го прави, какво може да се коригира, кога – срокове), съхранение на данните, заличаване (основание, кой, кога, как)
 • удостоверяване на настъпили обстоятелства в трудовото правоотношение;
 • право на регламентиран достъп до единния електронен трудов запис (кой има право и как го заявява, ред и условия, съдържание на информацията);
 • преходен период за въвеждането на електронен трудов запис и за отпадане на хартиената трудова книжка и още …
В допълнение и за улеснение на ползвателите в изданието са включени примери за попълване на приложенията.

Общи условия

 • Условия на плащане: изданието се предлага за закупуване с опция за плащане „Наложен платеж – Пощенски паричен превод“ или плащане по банков път по предварително издадена проформа фактура.
 • Съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 50, т. 2 от ЗЗП, Вие може да се възползвате от правото си на отказ от покупката в срок 14 дни, считано от датата на получаването ѝ, и да я върнете на адреса на издателството.
 • Цената на изданието е крайна и включва ДДС.
 • При поръчка към цената на изданието се начислява такса обработка и доставка в размер на 6 (шест) лева с ДДС. РААБЕ си запазва правото да прави промени в цените за доставка според измененията в цените на куриерските услуги, които имат действие занапред.
 • Поръчвайки издание, Вие се съгласявате с нашите Общи условия за продажба на издания.

Филтър