Дневник за входяща кореспонденция – електронно издание

15,00 лв.

С необходимите реквизити съгласно Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите

С насоки за попълване, водене и съхранение
Удобен електронен формат
Фабрична номерация
Брой страници: 96
Формат: PDF за изтегляне 
Изтегли в PDF формат след завършена поръчка и плащане!

Поръчай

Описание

Дневникът се води във всички образователни институции. Предназначен е за регистриране на входящата кореспонденция на образователната институция.

Предназначението, съдържанието на информацията в основните реквизити, сроковете за съхранение и формата на водене на документа са определени в Приложение № 2 на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

Като неразделна част от Дневника за входяща кореспонденция се води класьор с екземпляри от входящата кореспонденция.
Дневникът за входяща кореспонденция е от документите, освободени от графичен дизайн.

Автор

Допълнителна информация

Предназначено за

Директори и зам.-директори

Институция

Детска градина, Училище, ЦПЛР, ЦСОП

Категория

Електронни издания – за изтегляне

По Вид

Нормативни

Общи условия

  • Електронното издание се предоставя след изрично заявено  желание при направена поръчка на сайта на РААБЕ www.pedagozi.bg.
  • Условия на плащане: изданието се предлага за закупуване с опция за плащане по банков път по предварително издадена проформа фактура.
  • Електронното издание става достъпно за изтегляне след заплащане по издадената фактура.
  • Изданието се изпраща чрез линк за изтегляне на посочения в заявката имейл адрес.
  • За всяко заплатено електронно издание ще получите право за еднократно изтегляне на закупения файл.
  • Електронното издание е защитено срещу копиране, като имате право да правите печатно копие на закупените електронни издания за собствени нужди.
  • Електронното издание не може да се разпространява след закупуване с търговска цел или на трети лица.
  • Цената на изданието е крайна и включва ДДС.
  • Съгласно чл. 57, ал. 13 от ЗЗП на право на отказ не подлежи цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител.
  • Поръчвайки електронно издание, Вие се съгласявате с нашите Общи условия за продажба на издания.

Филтър


Актуално