Дневник за изключване на електрическото захранване след приключване на работното време – електронно издание

15,00 лв.

С необходимите реквизити по Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

С насоки за попълване, водене и съхранение
Удобен електронен формат
Фабрична номерация
Брой страници: 96
Формат: PDF за изтегляне 
Изтегли в PDF формат след завършена поръчка и плащане!

Поръчай

Описание

Дневникът за изключване на електрическото захранване след приключване на работното време се води на основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. В дневника се удостоверява изключването на електрическото захранване (с изключение на електрическото захранване в сградите от подкласове на функционална пожарна безопасност Ф.1.3 и Ф.1.4).

Графичното оформление на дневника е в съответствие с Приложение № 3 към Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и включва: дата, час, работно място,

Автор

Допълнителна информация

Категория

Електронни издания – за изтегляне

Институция

Детска градина, Училище, ЦПЛР, ЦСОП

По Вид

Нормативни

Предназначено за

Директори и зам.-директори

Общи условия

  • Електронното издание се предоставя след изрично заявено  желание при направена поръчка на сайта на РААБЕ www.pedagozi.bg.
  • Условия на плащане: изданието се предлага за закупуване с опция за плащане по банков път по предварително издадена проформа фактура.
  • Електронното издание става достъпно за изтегляне след заплащане по издадената фактура.
  • Изданието се изпраща чрез линк за изтегляне на посочения в заявката имейл адрес.
  • За всяко заплатено електронно издание ще получите право за еднократно изтегляне на закупения файл.
  • Електронното издание е защитено срещу копиране, като имате право да правите печатно копие на закупените електронни издания за собствени нужди.
  • Електронното издание не може да се разпространява след закупуване с търговска цел или на трети лица.
  • Цената на изданието е крайна и включва ДДС.
  • Съгласно чл. 57, ал. 13 от ЗЗП на право на отказ не подлежи цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител.
  • Поръчвайки електронно издание, Вие се съгласявате с нашите Общи условия за продажба на издания.

Филтър


Актуално