Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Автори / Яна Христова

Яна Христова

Яна ХристоваЯна Христова е с 39 години професионален опит в сферата на образованието, от които 27 години в системата на средното образование и 12 години в сферата на общинската администрация – ръководител на сектор „Образование”. Външен инспектор в Националния инспекторат по образованието.

Завършва висше педагогическо образование в СУ „Св. Климент Охридски“ и следдипломна специализация във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”. Притежава Втора професионално-квалификационна степен като учител.

Автор е на статии в практическите наръчници „Организация на предучилищното образование”, „Организация на училищното образование”, книгата „Организиране на ученически пътувания”, на самостоятелни  издания по теми за обществените съвети, за допълнителните дейности и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в детската градина, взаимодействието между детската градина и семейството, както и на практически наръчник „Книга на директора”.