Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Автори / Венета Венкова

Венета Венкова

Венета Венкова е психолог, психотерапевт в областта на фокусирана към решения кратка терапия, арттерапия, музикотерапия, фамилна терапия. Работи като психолог в сферата на приобщаващо образование.

Има частна практика – психологическо консултиране и психотерапия на деца, възрастни, семейства и групи.

С над двадесет и пет години професионален опит.

Сертифициран обучител – водещ на тренинг групи на педагогически и на други специалисти в различни тематични области – екипност и сътрудничество, разрешаване на конфликти, личностно развитие, мотивация и други. Участник в национални и международни проекти в областта на развитие на човешки ресурси и образование.