Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Автори / Величка Микова

Величка Микова

Величка Микова е експерт юрист, специалист в областта на трудовото право.

Дългогодишен автор на статии и публикации, свързани с промените в материята на трудовото законодателство.

Дългогодишен автор и обучител на РААБЕ България по теми, свързани с трудовото законодателство, консултант на синдикални организации и човешки ресурси за прилагане и решаване на практически казуси по прилагане на Кодекса на труда.