Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Автори / Ваня Димитрова

Ваня Димитрова

Ваня Димитрова е психолог и специален педагог-етопед.

Има богат опит в приложението на психолого-педагогическата експертиза на индивидуално и групово ниво с всички участници в образователната интеракция. В дългогодишната си практика е част от управлението и участник в екипи от неправителствения сектор, държавни структури, училища, ДАЗД, ДДЛРГ, ЦНСТ, ЦОП, РДСП и др. и свободна психолого-консултативна практика.

Дългогодишен успешен лектор на РААБЕ с богат опит в обучението на учители и ръководни екипи на образователни институции.