Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Автори / Таня Стефанова

Таня Стефанова

Таня СтефановаТаня Стефанова притежава дългогодишен професионален и практически опит в сферата на финансиране на образованието.

Работила е в общинска администрация, а от 2012 година е заместник-директор в системата на училищното образование. Магистър по финанси и по предучилищна и начална училищна педагогика.

Експерт-обучител по въпросите на делегираните бюджети в образованието, финансовото управление и контрол в институциите на предучилищното и училищното образование, трудовото и социалното законодателство от 2008 година. Член на работната група за разработване на нормативни документи в сферата на финансирането на образованието съм НСОРБ за периода 2008-2011 година. Съавтор на издание на РААБЕ – Практически наръчник „Финансово управление, контрол и счетоводно отчитане в образованието“.