Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Автори / Стойна Калайджиева

Стойна Калайджиева

Стойна Калайджиева е специален педагог, логопед, психолог, фамилен и брачен консултант. Има дългогодишен опит в консултирането и провеждането на терапия с деца, ученици и родители, като изготвя индивидуален план за работа с тях съобразно спецификата на потребностите им. Осъществява индивидуална и групова работа с педагогически специалисти и различни видове обучения и тренинги, насочени към прилагане на конкретни методи и форми на работа с деца с езикови и говорни проблеми, деца със СОП и превенция на рисково поведение.

Работи с различни НПО и социални институции по проекти и програми, свързани с приобщаващото образование, осигуряване на подходяща образователна среда и прилагане на подходящи стратегии и техники за обучение и комуникация.