Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Автори / Проф. д-р Росен Алексиев

Проф. д-р Росен Алексиев

Проф. д-р Росен Алексиев притежава дългогодишен опит във ВУЗ като преподавател и заместник-декан по НХТД, качество на обучението и управление на проекти от Университетски фонд за научни изследвания. Има проведени обучения с педагогически специалисти в цялата страна.

Автор на монографии, учебници, учебни помагала, статии, научни публикации и методически разработки към образователните системи на предучилищното и училищно образование в областта на безопасността на движението по пътищата в детската градина, основна и горна образователна степен на средното училище; специализираната подготовка на децата от предучилищна и начална училищна възраст за действия в бедствени ситуации; психофизическа подготовка на учителите и децата за оцеляване в бедствени ситуации; двигателната подготовка на децата от предучилищна възраст, подготвителните групи и училище.

Организира и провежда тематични курсове:
1. Планиране, организация и контрол на обучението по безопасност на движението по пътищата в 1. – 4., 5. – 7., 8. – 12. клас.
2. Планиране, организация и контрол на обучението по безопасност на движението по пътищата в детските градини.
3. Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата в предучилищна възраст
4. Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата в 1. – 4., 5. – 7., 8. – 12. клас.
5. Обучение за работа на УК по БДП.
6. Безопасно поведение и сигурност на децата в критични ситуации.