Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Автори / Пламенка Ангелова

Пламенка Ангелова

Пламенка Ангелова притежава дългогодишен професионален и експертен опит в сферата на образованието. Магистър по начална училищна педагогика.

Почти целият ѝ професионален опит е като експерт по начално образование в РУО – гр. Враца. Притежава Първи клас квалификация.

Автор е в професионални издания (наръчници, сборници, книги и примерна документация) и на методически пособия. Има участие в редица работни групи, програми и образователни проекти на европейско, национално и регионално ниво.