Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Автори / Николай Ценов

Николай Ценов

Николай Ценов

Притежава дългогодишен професионален опит като старши учител по психология, логика, етика, философия на правото и философия в сферата на средното образование и обучение, както и богат практически опит като кариерен консултант, сертифициран по международна програма Global Career Development Facilitator (GCDF).

От 2012 г. е един от съоснователите на кариерното ориентиране в страната в сферата на училищното образование за учениците от 1 до 12 клас. Участва активно в апробирането и верифицирането на програма за кариерно ориентиране в училищното образование.

Има богат практически опит при провеждане на обучения с педагогически специалисти от цялата страна.