Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Автори / Незабравка Белева

Незабравка Белева

Незабравка Белева е образователен експерт в системата на средното образование.

Магистър по история. Притежава дългогодишен управленски опит като директор на основно и средно училище, както и при осъществяване  на контролна дейност от страна на Министерството на образованието и науката в образователните институции.

Автор на книги и в професионални издания на РААБЕ България, свързани с организацията и управлението на училищното образование, контролната дейност на директора и заместник-директора, обхвата и задържането на учениците в училище, примерна документация и др.

Лектор в уебинари на тема „Водене и съхранение на задължителната документация“.