Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Автори / Милена Рачовска

Милена Рачовска

Милена Рачовска

Милена Рачовска е магистър-психолог с допълнителни квалификации по социална педагогика и специална педагогика на деца с интелектуална недостатъчност.

Работи като психолог и когнитивно-поведенчески консултант по супервизия в Институт за психично здраве и развитие – филиал Плевен, и като психолог в ЦСОП „Леда Милева“, гр. Долни Дъбник. Тя е сертифициран терапевт EMDR психотерапия и сертифициран PECS терапевт.

Притежава дългогодишен опит в областта на ранното детско развитие, в консултиране и обучение на деца с интелектуални затруднения и проблеми в развитието, както и в психодиагностика на отклонения в развитието и поведението, терапия на интелектуални, емоционални, психични, социални и поведенчески нарушения. Оказва подкрепа на ученици и родители при решаване на конфликтни ситуации, осъществява комуникация със социални служби и институции.

Милена Рачовска участва активно във форуми за популяризиране на възможностите за подкрепа на развитието и просперитета на деца и ученици със СОП.  Автор е на публикации в областта на психологията.