Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Автори / Мая Сотирова

Мая Сотирова

Мая СотироваМая Сотирова е преподавател във Факултета по педагогика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Доцент е по методика на обучението по български език и литература в началния етап на образованието.

Научно-изследователските й интереси са в областта на езиковото и литературното обучение в 1.-4. клас, персонализираното учене, интеркултурното образование. Има богат опит, придобит от участия в обучителни семинари на Съвета на Европа, в национални и международни образователни проекти.

Съавтор е в разработването на учебни комплекти и методически ръководства за обучението по български език в начален етап, на интерактивни помагала за учениците в началните класове, издавани от КЛЕТ – България. В тях внедрява иновативни методически идеи за компетентностноориентирано и интердисциплинарно обучение, за личностноориентирано и диференцирано преподаване. Ангажирана е активно с провеждането на уебинари и квалификационни курсове за начални учители, а от 2022 г. е лектор на РААБЕ България.