Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Автори / Марияна Илиева

Марияна Илиева

Марияна Илиева е магистър по специалности Педагогика, Гражданско образование и Образователен мениджмънт. Тя е старши учител с дългогодишен опит в работата с деца и ученици от различни етноси, деца със СОП, деца в риск.

Притежава професионална квалификация по семейна и училищна медиация. Лицензиран обучител по приложно обучение към ASI – Технология на обучението на Л.Р. Хъбард. Преминала е едногодишна специализация за Европейски измерения на съвременното обучение в начален, прогимназиален и гимназиален етап на средното образование.

Има богат практически опит като лектор при провеждането на квалификационни курсове с педагогически специалисти по теми, свързани с прилагане на компетентностния подход в обучението, функционалната грамотност на учениците, бариери при учене и преодоляване на обучителни затруднения, ефективна комуникация и разрешаване на конфликти, качествено и недискриминационно обучение на ромските деца и др.