Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Автори / Иван Панайотов

Иван Панайотов

Иван Панайотов е образователен експерт в системата на средното образование. Магистър филолог (руски език и литература и български език и литература). Притежава дългогодишен опит в управлението като старши експерт по организация на средното образование, началник на отдел ОМДК в РУО и началник на РУО – Хасково.

Автор в професионални издания на РААБЕ, свързани с организацията и управлението на училищното образование, контролната дейност на директора и заместник-директора, обхват и задържане на учениците в училище, книги, примерна документация и др. Лектор на РААБЕ и НИОКСО.