Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Автори / Ирина Мишкова

Ирина Мишкова

Инж. Ирина Мишкова е магистър-инженер Комуникационна техника и технологии.

Работи като асистент по Методика на обучението по информационни и STEM технологии в ДИПКУ към Тракийски университет – Стара Загора. Докторант на Бургаски свободен университет.

С над 20 години опит като преподавател в прогимназиален и гимназиален етап на средното образование.

Научните ѝ интереси са в областта на приложението на дигиталните технологии в учебния процес, игрово-базирано обучение и STEM образование, мениджмънт на класа. Има опит в обучението на педагогически специалисти и възрасти, в реализирането на проекти. Публикувала е над 10 научни статии в специализирани педагогически издания.