Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Автори / Доц. д-р Надежда Калоянова

Доц. д-р Надежда Калоянова

Доц. д-р Надежда Калоянова – преподавател по педагогика в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас. Работи над 20 години в областта на подготовката и продължаващата квалификация на учители.

Изследванията ѝ са насочени към развиване на алтернативни модели на преподаване, въвеждане на иновации в училищното обучение, професионалните роли и компетентности на учителите, дигитализация на образованието.

Автор над 100 научни публикации.