Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Автори / Димка Димитрова

Димка Димитрова

Д-р Димка Димитрова

Димка Димитрова е доцент по методика на обучението по български език към Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Участва в редица университетски, национални и международни проекти и програми, свързани с разработването на учебните програми по БЕЛ, с олимпиадите и с държавните зрелостни изпити по български език и литература. Автор на две монографии и на редица статии по актуални проблеми на обучението по български език; автор/съавтор на учебници и учебни помагала, предназначени за обучението по български език 5. – 12. клас.

Ръководител на докторска програма „Методика на обучението по български език и литература“, на програми за квалификация и специализация на учители. Участва в комисии за присъждане на ПКС на учители.

Водещ лектор на обучения и семинари по български език и литература в различни региони на страната.