Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Автори / д-р Златина Шаркова

д-р Златина Шаркова

Златина Шаркова е специалист в областта на методика на обучението по математика. Има дългогодишен опит в обучението на учители по актуални проблеми на методиката на обучението по математика. Създател е на педагогически технологии за обучение на ученици в начален етап на образование. Автор е на действащ учебен комплект по математика за обучение на ученици 1. – 4. клас.

Работи като хоноруван преподавател в катедра Начална училищна педагогика в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и е дългогодишен член на екипа от обучители на РААБЕ.