Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Автори / Д-р Виолета Тончева-Златкова

Д-р Виолета Тончева-Златкова

Виолета Златкова

Д-р Виолета Тончева-Златкова притежава дългогодишен професионален и експертен опит в сферата на образованието.

Над 15 години доказан опит и отлични умения при разработване, организиране, фасилитиране и водене на обучения, семинари, дискусии, работни срещи, кръгли маси, публични събития. Опит при изготвяне на становища, разработване на стратегии за развитие, организиране и провеждане на информационни събития, публични лекции, конференции и кръгли маси по актуални въпроси, свързани с образование, взаимодействие между университетите и бизнес структурите, нестопанския сектор.

Участие като лектор и ментор по проекти за обучение на възрастни, както и в голям брой работни групи, програми и образователни проекти на регионално, национално и европейско ниво.

Автор на публикации, свързани с качество на образованието, въвеждането на проектно-базирано обучение и про боно дейности.