Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Автори / Д-р Радослава Бочева

Д-р Радослава Бочева

д-р Радослава Бочева

Като старши учител в гимназиален етап – общообразователна и профилирана подготовка, използва съвременни иновативни и интерактивни методи, насочени към формиране на личностни компетентности у учениците и провокиране на изследователските и творческите им интереси. Мечтае да види българското образование на по-високо европейско ниво, подготвящо успешни и достойни млади хора, които притежават необходимите качества за реализация в днешното динамично време.

Завършва бакалавърска степен и магистратура в СУ „Св. Климент Охридски“. През 2000 г. защитава успешно докторска дисертация по геоморфология и специализира в Австрия.

Радослава Бочева е автор и координатор на европейски проекти по програма „Еразъм+” с опит в цялостното им управление. Тя е Google сертифициран обучител. От 2017 г. изпълнява функциите на мениджър материални и информационни ресурси в училище, като работи за повишаване на дигиталните умения на учителите, споделянето на ефективни методи на преподаване и прилагането на елекронни ресурси в учебния процес.

Лектор и обучител в различни квалификационни форми на педагогически специалисти.