Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Автори / д-р Иванка Павлова

д-р Иванка Павлова

д-р Иванка Павлова

Д-р Иванка Павлова е лектор с дългогодишен професионален и практически опит като учител, старши учител, главен учител и директор в областта на предучилищното възпитание и образование.

Доктор по методика на обучението по български език и университетски преподавател в Технически университет – гр. Варна, ДИКПО, гр. Варна и Колеж – Добрич към ШУ „Епископ Константин Преславски“. Научен ръководител на дипломанти за професионално-практическа специализация и квалификация във всички степени.

Автор е на статии, научни публикации и методически разработки към образователни системи в областта на предучилищното образование, съавтор е на учебни помагала и книга на учителя. Провежда тематични семинари, обучения и квалификационни курсове на педагогически специалисти в предучилищното и училищното образование в цялата страна.