Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Articles by: Zori

Zori

Виктория Димитрова

Виктория Димитрова е специалист в сферата на игровизацията в образованието. Води курс за въвеждането на игри в обученията и в бизнеса в СУ „Св. Климент Охридски“. През последните години развива своята компетентност в областта, работейки с ученици от начален до гимназиален етап, както и със студенти, като игровизира множество обучения

Венета Венкова

Венета Венкова е психолог, психотерапевт в областта на фокусирана към решения кратка терапия, арттерапия, музикотерапия, фамилна терапия. Работи като психолог в сферата на приобщаващо образование. Има частна практика – психологическо консултиране и психотерапия на деца, възрастни, семейства и групи. С над двадесет и пет години професионален опит. Сертифициран обучител –

Величка Микова

Величка Микова е експерт юрист, специалист в областта на трудовото право. Дългогодишен автор на статии и публикации, свързани с промените в материята на трудовото законодателство. Дългогодишен автор и обучител на РААБЕ България по теми, свързани с трудовото законодателство, консултант на синдикални организации и човешки ресурси за прилагане и решаване на

Инж. Цветозар Николов

Инж. Цветозар Николов е експерт по информационна сигурност. Притежава над 10-годишен опит в областта на информационната и кибер сигурност. Автори и съавтор на документи, доклади и публикации по темата. Автор на най-новото USB на РААБЕ България „Мрежова и информационна сигурност в образованието„.

Вержиния Заркова

Вержиния Заркова е магистър по икономика. Завършила е УНСС София. Работила е като главен експерт в Министерство на труда и социалната политика и финансов ревизор в Териториално поделение на НОИ, гр. София. Знания и опит в областта на осигурителното законодателство и прилагането му придобива като началник отдел „Методология на осигуряването

Анна Георгиева

Д-р Анна Георгиева е директор на ДГ „Дружба“, гр. Шумен и хоноруван асистент към ШУ „Епископ Константин Преславски“. Научните й интереси са в областта на предучилищното образование. Участва с доклади в научно-практически конференции – 3 национални и 2 с международно участие. Автор е на статии за детската безопасност и детската

Милена Тодорова

Милена Тодорова – психолог, позитивен психотерапевт. Работи в частен кабинет в гр. Бургас – индивидуално консултиране и психотерапия на деца, юноши и възрастни. Провежда тематични обучения на педагогически и други специалисти.

Галина Петрова

Галина Петрова притежава дългогодишен професионален опит като старши учител и главен учител по български език и литература и зам.-директор в сферата на професионалното образование и обучение. От 2006 г. е сертифициран кариерен консултант и обучител по международната програма GCDF с богат практически опит при провеждане на обучения с педагогически специалисти

Гл. ас. д-р Красимира Танева

Гл. ас. д-р Красимира Танева е преподавател по методика на литературното обучение във Филологически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Интересите ѝ са в областта на интерактивните техники и методи в обучението по литература, развиване на ключовите компетентности и прилагане на холистичен подход в обучението по литература. Автор е на статии

СПА хотел „Медикус“ – гр. Вършец

СПА хотел „Медикус“ е нов бутиков хотел, разположен в Слънчевата градина в центъра на град Вършец, граничещ с пешеходна Алея на Чинарите, засадена със стогодишни дървета. Районът е известен още от римско време, възникнал около минерални извори с температура от 36,4 – 38 °C. Името на курорта Вършец идва от